Cách kê khai Lệ phí môn bài qua mạng năm 2023

Cách kê khai Lệ phí môn bài qua mạng năm 2023 như thế nào? Dịch vụ Kế toán tổng hợp xin hướng dẫn cách kê khai lệ phí môn bài qua mạng và trực tiếp. Trước khi tiến hành kê khai Lệ phí môn bài bạn cần chú ý các vấn đề sau: 1.Đầu tiên […]