Hỏi Đáp

Chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn được quy định như thế nào?

Câu hỏi: Chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn được quy định như thế nào? Trả Lời: – Chữ viết hiển thị trên hóa đơn là tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc …

Chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn được quy định như thế nào? Read More »

Thời điểm lập hóa đơn với các trường hợp cung cấp dịch vụ với số lượng lớn.

Câu Hỏi: Đối với các dịch vụ viễn thông, dịch vụ công nghệ thông tin và đối với các trường hợp cung cấp dịch vụ với số lượng lớn được quy định về thời điểm lập hóa đơn như thế nào? Trả Lời: Đối với các trường hợp cung cấp dịch vụ với số lượng …

Thời điểm lập hóa đơn với các trường hợp cung cấp dịch vụ với số lượng lớn. Read More »

Khi thanh lý giá trị còn lại có được ghi nhận chi phí được khấu trừ hay không?

Câu hỏi: Tài sản cố định góp vốn nhưng do trong quá trình lắp ráp thì không sử dụng được, sau thời gian xem xét thì do công nghệ lạc hậu nên quyết định thanh lý mua máy mới. Tài sản chưa tham gia vào quá trình sản xuất. Vậy xin hỏi khi thanh lý …

Khi thanh lý giá trị còn lại có được ghi nhận chi phí được khấu trừ hay không? Read More »