TÀI LIỆU CHO NGƯỜI MỚI SỬ DỤNG PHẦN MỀM

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM AMAX

DANH MỤC
 1. Hướng dẫn khai báo danh mục tài khoản
 2. Hướng dẫn khai báo danh mục khách hàng và nhà cung cấp 
 3. Hướng dẫn khai báo danh mục hàng hóa vật tư 
 4. Hướng dẫn cập nhật danh mục vụ việc
 5. Hướng dẫn cập nhật thông tin về tài sản cố định
 6. Hướng dẫn cập nhật thông tin về công cụ dụng cụ 
CÁCH NHẬP SỐ DƯ
 1.  Hướng dẫn khai báo số dư đầu kỳ và tồn kho đầu kỳ
 2. Hướng dẫn nhập tồn kho đầu kỳ
TIỀN MẶT ,TIỀN GỬI
 • Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt
 • Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt
 • Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt
 • Thu tiền trả nợ của nhiều khách hàng bằng tiền mặt
 • Hoàn thuế GTGT bằng tiền mặt
 • Thu hoàn ứng bằng tiền mặt sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên
 • Thu khác bằng tiền mặt
 • Mang tiền mặt gửi vào ngân hàng
 • Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền mặt
 • Tạm ứng cho nhân viên bằng tiền mặt
 
HƯỚNG DẪN PHÂN HỆ MUA HÀNG
 • Nhập mua hàng hóa nhập kho chưa thanh toán tiền
 • Nhập mua hàng hóa nhập kho thanh toán tiền ngay
 • Nhập mua hàng hóa nhập kho có phát sinh chi phí vận chuyên do đơn vị ngoài cung cấp
 • Mua hàng nhập khẩu nhập kho
 • Phiếu nhập mua – xuất thẳng
 • Hàng về trước hóa đơn về sau
 • Mua dịch vụ
 • Trả lại hàng đã mua
HƯỚNG DẪN PHÂN HỆ BÁN HÀNG
 • Bán hàng hóa khách hàng chưa thanh toán tiền
 • Bán hàng hoá khách hàng thanh toán tiền mặt ngay
 • Bán hàng hóa có chiết khấu thương mại
 • Bán dịch vụ trong nước khách hàng chưa thanh toán
 • Hàng bán bị trả lại
 • Giảm giá hàng bán
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM
 • Hướng dẫn cài đặt phần mềm kế toán Amax
 • Hướng dẫn Sửa lỗi SYSOBJ khi vào phần mềm kế toán amax
 • Hướng dẫn Sửa lỗi ABOJ is not an Object khi vào phần mềm
 • Hướng dẫn cài đặt font chữ trên phần mềm kế toán