0901 877 001

Hỗ trợ học viên 24/7

Đào tạo kế toán

Trên chứng từ thực tế

Previous slide
Next slide

Khóa học kế toán tổng hợp

Khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại CTMM giảng dạy trực tiếp trên Bộ chứng từ thực tế của doanh nghiệp, qua đó cho học viên cái nhìn rõ ràng nhất, trực quan nhất về công việc thực tế.