Hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi sang doanh nghiệp chế xuất

Trường hợp công ty chuyển đổi từ doanh nghiệp thông thường sang doanh nghiệp chế xuất, nếu hợp đồng đã được ký trước khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, theo hợp đồng ban đầu sẽ xuất hóa đơn GTGT 10% cho giai đoạn trước khi chuyển đổi. Sau khi chuyển đổi thành doanh nghiệp […]