0901 877 001

Hỗ trợ học viên 24/7

Đào tạo kế toán

Trên chứng từ thực tế

Hướng dẫn thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân online 2023

Dịch vụ kế toán tổng hợp sẽ hướng dẫn thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân online 2023 như sau:

Để hoàn thành nghĩa vụ kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân cho thu nhập năm trước đó. Thì Dịch vụ kế toán tổng hợp sẽ Hướng dẫn thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân online 2023 như sau:

Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2023

Thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân là nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trả tiền lương, tiền công trong đó thời hạn hoàn thành việc nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN là:

 • Chậm nhất 31/03/2023 đối với hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2022 của tổ chức.
 • Chậm nhất 30/04/2023 (Thường sẽ được tính bù thành ngày 02/05/2023) với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;

(Chi tiết tại khoản 2 Điều 44 Luật quản lý thuế 2019)

Trường hợp không phải quyết toán thuế TNCN năm 2023 gồm:

 • Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.
 • Cá nhân có số thuế TNCN phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống. Cá nhân được miễn thuế trong trường hợp này tự xác định số tiền thuế được miễn, không bắt buộc phải nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN và không phải nộp hồ sơ miễn thuế.

(Điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP)

Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN cho doanh nghiệp dùng mẫu 05/QTT-TNCN

Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN bạn sử dụng trực tiếp trên phần mềm kê khai thuế HTKK hoặc phần mềm kế toán mà đơn vị đang sử dụng.

+ Để lập tờ khai quyết toán thuế TNCN cho doanh nghiệp bạn đăng nhập HTKK => chọn mục “Thuế thu nhập cá nhân” => Chọn “05/QTT-TNCN Tờ khai quyết toán của tổ chức, CN (TT92/2015)” => Chọn “Kỳ tính thuế” => Xong màn hình sẽ xuất hiện như hình dưới:

thue2

+ Nếu quyết toán không tròn năm thì các bạn click vào ô: “Quyết toán không tròn năm” và phải nhập vào ô lý do nhé. Lưu ý để click chọn được vào đây thì các bạn phải quay lại bước trên: Khi chọn “Kỳ tính thuế” => Các bạn phải nhập từ tháng mấy => Thì khi vào trong tờ khai các bạn mới cick được vào đây. (Những doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2022 sẽ phải làm bước này).

+ Các bạn chỉ cần kê khai ở các phụ lục 05-1BK-QTT-TNCN, PL 05-2BK-QTT-TNCN và PL 05-3BK-QTT-TNCN. Sau đó phần mềm sẽ tự động cập nhật sang Tờ khai 05/QTT-TNCN

 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN cho cá nhân tự quyết toán dùng mẫu 02/QTT-TNCN

Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 02/QTT-TNCN online bạn khai trực tuyến tại địa chỉ thuedientu.gdt.gov.vn. Cách điền tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 02/QTT-TNCN như sau:

[01] đến [06]: Hệ thống tự động nhật

[07] đến [08]: Chọn tỉnh, thành phố ở mục 08 trước, sau đó chọn quận huyện ở mục 07 (Địa chỉ thường trú)

[09]: Điền số điện thoại của NNT: (Bắt buộc điền)

[10]: Fax: Không bắt buộc

[11]: Điền địa chỉ email của NNT vào. (Bắt buộc điền)

[12]: Số tài khoản ngân hàng (nếu có). Không bắt buộc

[12a]: Mở tại: Ngân hàng mở tại đâu thì chọn vào đó.

[13] đến [21]: Thông tin đại lý thuế nếu không có thì bỏ qua.

[22]: Tổng thu nhập chịu thuế trong kỳ:

[23]: Tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương tiền công phát sinh tại Việt Nam; bao gồm cả thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công do làm việc trong khu kinh tế và thu nhập chịu thuế được miễn theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).

Thu nhập phát sinh ở đâu thì cơ quan chi trả thu nhập xuất chứng từ cho cá nhân, cá nhân lấy thông tin về thu nhập trên các chứng từ đó nhập vào tờ khai.

Ví dụ: Trong năm 2020, Anh A làm công ty X từ tháng 1 đến tháng 4 có tổng thu nhập chịu thuế theo chứng từ là 100 triệu, làm công ty Y từ tháng 5 đến tháng 12 có tổng thu nhập chịu thuế theo chứng từ là 150 triệu, vậy chỉ tiêu số 23, anh A sẽ nhập 250.000.000 triệu đồng.

[24]: Tổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuế: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương tiền công mà cá nhân nhận được do làm việc trong khu kinh tế; không bao gồm thu nhập được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có) (Không có thì không điền).

[25]: Tổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp Định: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương tiền công mà cá nhân nhận được thuộc diện miễn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có) (Không có thì không điền).

[26]: Tổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam: là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương tiền công phát sinh ngoài Việt Nam (Không có thì không điền).

[27]: Số người phụ thuộc: Tự động tính khi được kê khai

 • Trường hợp có người phụ thuộc thì để kê khai người phụ thuộc thì bạn kéo xuống cuối trang, chọn “02-1/BK-QTT-TNCN” để kê khai:
 • Sau khi chọn “02-1/BK-QTT-TNCN” hệ thống chuyển giao diện để bạn kê khai người phụ thuộc, khai xong người phụ thuộc bạn chọn “Tờ khai” dể quy về giao diện tờ khai tiếp tục khai.

[28]: Các khoản giảm trừ: Hệ thống tự động tính

[29]: Giảm trừ cho bản thân cá nhân: Hệ thống tự động tính

[30]: Cho những người phụ thuộc được giảm trừ: Hệ thống tự động tính.

[31]: Từ thiện, nhân đạo, khuyến học: là các khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người tàn tật; người già không nơi nương tựa; các khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện; quỹ nhân đạo; quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước (Không có thì không điền)

[32]: Các khoản đóng bảo hiểm được trừ: là các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc.

[33]: Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ: là tổng các khoản đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện theo thực tế phát sinh tối đa không vượt quá ba (03) triệu đồng/tháng (Không có thì không điền).

[34]: Tổng thu nhập tính thuế: Hệ thống tự động tính.

[35]: Tổng số thuế TNCN phát sinh trong kỳ: Hệ thống tự động tính.

[36]: Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ: Hệ thống tự động tính.

[37]: Đã khấu trừ: Là tổng số thuế mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ từ tiền lương; tiền công của cá nhân theo thuế suất Biểu thuế lũy tiến từng phần trong kỳ và tổng số thuế mà tổ chức; cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ theo thuế suất 10% trong kỳ; căn cứ vào chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

[38]: Đã tạm nộp: Là số thuế cá nhân trực tiếp kê khai và đã tạm nộp tại Việt Nam; căn cứ vào chứng từ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

[39]: Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có): là số thuế đã nộp ở nước ngoài được xác định tối đa bằng số thuế phải nộp tương ứng; với tỷ lệ thu nhập nhận được từ nước ngoài so với tổng thu nhập nhưng không vượt quá số thuế là [35] x {[26]/([22] –[25])}x 100%.

[40]: Đã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt năm: là số thuế đã khấu trừ; đã nộp thực tế phát sinh trên chứng từ đã kê khai trên Tờ khai quyết toán thuế năm trước.

[41]: Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ: Hệ thống tự động tính.

[42]: Tổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tế: Hệ thống tự động tính.

[43]: Tổng số thuế TNCN được giảm khác: là số thuế được giảm do đã tính ở kỳ tính thuế trước.

[44]: Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ , [44]=[35]-[36]-[41] >= 0: Hệ thống tự động tính.

[45]: Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ , [45] = [35]-[36]-[41] < 0: Tự động tính

[46]: Tổng số thuế đề nghị hoàn trả, [46]=[47]+[48]: Hệ thống tự động tính.

[47]: Số thuế hoàn trả vào tài khoản người nộp thuế: cá nhân có số thuế nộp thừa nếu muốn đề nghị hoàn trả thì phải nhập vào ô này, nếu không đề nghị hoàn trả thì không nhập.

[48]: Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác: cá nhân có số thuế nộp thừa và đề nghị bù trừ cho các khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác (bao gồm khoản nợ ngân sách, khoản phát sinh phải nộp của các loại thuế khác như giá trị gia tăng, môn bài, tiêu thụ đặc biệt…) thì ghi vào chỉ tiêu này.

[49]: Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau, [49]=[45]-[46]: Hệ thống tự động tính.

Hướng dẫn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN trực tuyến

 • Đăng nhập vào trang thuế điện tử theo địa chỉ thuedientu.gdt.gov.vn
 • Chọn chức năng Khai thuế => Chọn mục Nộp tờ khai XML => Chọn tệp tờ khai

Lưu ý: Trong trường hợp cửa số Open không hiển thị có thể nó bị ẩn sau trang web. Bạn nhấn nút thu nhỏ trang web xuống để nhìn thấy cửa số Open từ đó bạn có thể chọn được file xml cần nộp.

Trong trường hợp bạn không chọn được tệp tờ khai nhấn vào đây để cài đặt công cụ ký điện tử trên trình duyệt Google Chorme.

 • Khi cửa sổ Open hiện ra => Chọn vào tệp tờ khai cần kê khai => Chọn Tờ khai 05-QTT-TNCN để tải lên hệ thống => Chọn Ký điện tử để upload tờ khai vừa chọn.
 • Cửa sổ iETAX hiện ra => Bạn nhập mã PIN (mật khẩu của USB Token) vào ô Số PIN => Sau đó bấm Chấp nhận => Khi cửa sổ iETAX thông báo “Ký tệp tờ khai thành công” hiện ra => Chọn OK để hoàn tất quá trình ký lên tệp tờ khai => Chọn Nộp tờ khai để gửi tờ khai đến cơ quan thuế.
 • Khi gửi tờ khai thành công, trên màn hình sẽ hiện ra Danh sách tờ khai đã nộp thành công tới cơ quan thuế XML và như vậy bạn đã hoàn tất việc gửi tờ khai thành công tới cơ quan thuế.

Trên đây là hướng dẫn của Dịch vụ kế toán tổng hợp về thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân, hy vọng các chia sẻ sẽ hữu ích cho các bạn trong việc thực hiện thủ tục quyết toán thuế TNCN.

Tin tức - sự kiện

Bài viết liên quan