Trọn bộ hồ sơ hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Để được hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu doanh nghiệp phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và gửi yêu cầu qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử theo các tiêu chí thông tin theo mẫu. Dưới đây là trọn bộ hồ sơ hoàn thuế xuất nhập khẩu được cập nhật mới […]

Thủ tục hủy hóa đơn điện tử

Thủ tục hủy hóa đơn điện tử là thủ tục do người bán, cơ quan thuế thực hiện để làm cho hóa đơn điện tử không có giá trị sử dụng. Thủ tục hủy hóa đơn có thể thực hiện trên phần mềm hóa đơn điện tử. 1. Thế nào là hủy hóa đơn và […]

Làm kế toán có cần phải biết nghiệp vụ định khoản?

Cùng là trái ngành mà cái TH2 nó lạ lắm 🍀Bạn nào đi làm rồi thì đã quá rõ, còn những bạn chưa đi làm thì cần biết rằng việc định khoản chiếm 50% công việc của một kế toán nhé. 🍀Mình cảm thấy rất hài lòng với những bạn đã tìm hiểu sơ qua […]

Hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi sang doanh nghiệp chế xuất

Trường hợp công ty chuyển đổi từ doanh nghiệp thông thường sang doanh nghiệp chế xuất, nếu hợp đồng đã được ký trước khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, theo hợp đồng ban đầu sẽ xuất hóa đơn GTGT 10% cho giai đoạn trước khi chuyển đổi. Sau khi chuyển đổi thành doanh nghiệp […]

10 Bút toán cuối kỳ kế toán cần kiểm tra và thực hiện

Các doanh nghiệp định kỳ phải thực hiện lập báo cáo tài chính để theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh và trình nộp cho cơ quan nhà nước. Vì vậy, các bạn kế toán viên tại các doanh nghiệp cần phải đặc biệt quan tâm đến các bút toán kết chuyển cuối kỳ.