0901 877 001

Hỗ trợ học viên 24/7

Đào tạo kế toán

Trên chứng từ thực tế

Mức đóng bảo hiểm trong công ty cổ phần

Mức đóng bảo hiểm trong công ty cổ phần - Các mức đóng BHXH, BHYT, BHTN được tính trên cơ sở "Tiền lương tháng tính đóng các loại bảo hiểm" của người lao động.

Dưới đây Đào tạo kế toán tổng hợp sẽ thông tin đến các bạn “Mức đóng bảo hiểm trong công ty cổ phần” như sau:

Mức đóng bảo hiểm trong công ty cổ phần có các loại bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) cho người lao động khi giao kết hợp đồng lao động.

Các mức đóng BHXH, BHYT, BHTN được tính trên cơ sở “Tiền lương tháng tính đóng các loại bảo hiểm” của người lao động.

1. Về mức đóng bảo hiểm xã hội trong công ty cổ phần

– Mức đóng BHXH của công ty: 17%, trong đó, 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

– Mức đóng của người lao động: 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

2. Về mức đóng bảo hiểm y tế trong công ty cổ phần

Mức đóng BHYT hiện nay theo quy định là 4,5% tiền lương hàng tháng của người lao động, trong đó:

– Mức đóng của công ty đóng 3%.

– Mức đóng của người lao động: 1,5%.

3. Về mức đóng bảo hiểm thất nghiệp trong công ty cổ phần

– Người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng;

– Công ty cổ phần đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Trường hợp mức tiền lương tháng đóng BHTN cao hơn 20 tháng lương tối thiểu vùng thì mức tiền lương tháng đóng BHTN bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng theo quy định tại thời điểm đóng BHTN.

Xem chi tiết tại công việc: Mức lương tối thiểu theo vùng.

4. Về mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

– Công ty cổ phần hằng tháng đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bằng 0,5% trên quỹ tiền lương đóng BHXH của người lao động.

Trường hợp công ty cổ phần gửi văn bản đề nghị được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn và có quyết định chấp thuận của Bộ LĐ-TB&XH nghiệp được áp dụng mức đóng bằng 0,3% trên quỹ tiền lương đóng BHXH của người lao động.

– Người lao động không phải đóng khoản bảo hiểm này.

Điều chỉnh giảm mức đóng vào quỹ BHTN đến hết ngày 30/9/2022:

Ngày 01/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP quy định về các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ngày 24/9/2021, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 từ Quỹ BHTN.

Theo đó mức đóng bảo hiểm thất nghiệp được giảm từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động.

+ Đối tượng áp dụng: Công ty cổ phần thuộc đối tượng tham gia BHTN (không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

+ Thời gian thực hiện: 12 tháng, kể từ ngày 01/10/2021 – hết ngày 30/9/2022

Theo đó, mức đóng và tỷ lệ đóng các loại bảo hiểm được quy định cụ thể như sau:

– Người lao động làm việc tại công ty cổ phần

Mức đóng bảo hiểm trong công ty cổ phần

Đối với cán bộ, công chức, viên chức

Muc dong bao hiem Can bo cong chuc vien chuc

Đối với lao động nước ngoài

Muc dong bao hiem Nguoi nuoc ngoai

Đào tạo kế toán tổng hợp – Đã đưa ra mức đóng bảo hiểm trong công ty cổ phần như thế nào ?, các bạn tham khảo thêm nhé.

Tin tức - sự kiện

Bài viết liên quan