0901 877 001

Hỗ trợ học viên 24/7

Đào tạo kế toán

Trên chứng từ thực tế

Quy định mới về kê khai hoá đơn đầu vào bỏ sót 2023

Dịch vụ kế toán chia sẻ đến các bạn bài viết “Quy định mới về kê khai hóa đơn đầu vào bỏ sót năm 2023”. Về việc bỏ sót hóa đơn đầu vào trong khi kê khai thuế là có thể xảy ra thì xử lý như thế nào?

Về việc bỏ sót hóa đơn đầu vào trong khi kê khai thuế là có thể xảy ra nếu không được rà soát cẩn trọng gây rủi ro cho doanh nghiệp. Vậy khi đó kế toán cần làm gì, kê khai điều chỉnh như thế nào? Để giải đáp những thắc mắc trên của các bạn Dịch vụ kế toán chia sẻ đến các bạn bài viết “Quy định mới về kê khai hóa đơn đầu vào bỏ sót năm 2023”.

1. Những quy định về kê khai hóa đơn mua bỏ sót trong các văn bản pháp lý

Để biết cách kê khai hóa đơn mua vào chính xác và kê khai điều chỉnh sai sót được đúng theo quy định, về các quy định này trong các văn bản pháp luật trước, các bạn hãy xem một số văn chúng ta cần đi tìm hiểu bản pháp lý quy định về vấn đề này như sau:1 1

– Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14: Căn cứ theo Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế như sau:

2

– Nghị định số 126/2020/NĐ-CP: Căn cứ theo khoản 4 Điều 7 NĐ 126/2020/NĐ-CP quy định:

3

– Tham khảo Công văn số 3059/TCT-KK ngày 18/8/2022 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về kê khai bổ sung hóa đơn GTGT đầu vào:

4

– Tham khảo Công văn số 2397/CTBNI-KKKTT ngày 27/06/2023 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về việc kê khai hóa đơn đầu vào bị bỏ sót:

5

Ví dụ trong Công văn số 2397/CTBNI-KKKTT:

+ Kê khai bổ sung hóa đơn GTGT đầu vào bị bỏ sót tháng 9/2022 vào tờ khai tháng 9/2022.

+ Kê khai bổ sung hóa đơn GTGT đầu vào bị bó sót tháng 12/2022 vào tờ khai tháng 12/2022.

+ Kê khai bổ sung hóa đơn GTGT đầu vào bị bỏ sót tháng 1/2023 vào tờ khai tháng 1/2023.

2. Kết luận về Quy định mới về kê khai hoá đơn đầu vào bỏ sót 2023

Như vậy, qua nội dung hướng dẫn chi tiết tại các Văn bản pháp luật nêu trên, tóm tắt lại chúng ta có thể thấy rằng việc kê khai hóa đơn đầu vào bỏ sót được thực hiện như sau:

Quy định mới về kê khai hoá đơn đầu vào bỏ sót 2023
Chi tiết như sau:

– Đối với hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào (phát sinh trước khi áp dụng hóa đơn điện tử mới theo Thông tư 78/2021/TT-BTC) thì nếu phát hiện ra trước thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử mới theo Thông tư 78/2021/TT-BTC thì có thể kê khai bổ sung vào kỳ phát hiện ra những hóa đơn bỏ sót đó.

Ví dụ 1: Tháng 12/2021 Công ty A phát hiện bỏ sót hóa đơn GTGT đầu vào của tháng 06/2021 hóa đơn này đang áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP nên công ty sẽ kê khai bổ sung vào tháng Tháng 12/2021.

– Đối với hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào (phát sinh sau khi áp dụng hóa đơn điện tử mới theo Thông tư 78/2021/TT-BTC) thì nếu phát hiện sai sót thì kê khai bổ sung vào đúng kỳ phát sinh hóa đơn bỏ sót đó.

Ví dụ 2: Tháng 6/2023 Công ty A phát hiện bỏ sót hóa đơn GTGT đầu vào của tháng 01/2023 hóa đơn này đang áp dụng hóa đơn điện tử mới theo Thông tư 78/2021/TT-BTC nên công ty sẽ kê khai bổ sung vào tháng Tháng 01/2023.

*Lưu ý theo thực tế hiện nay trong việc sử dụng hóa đơn điện tử:

Trên hệ thống hóa đơn điện tử của Tổng cục thuế hiện nay doanh nghiệp đã thực hiện chuyển đổi toàn bộ hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC bao gồm cả đầu ra và đầu vào hàng tháng tại trang web hóa đơn.

+ Cơ quan thuế đã nắm được thông tin chi tiết về tên người mua, người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, số lượng, đơn giá thành tiền…

+ Tạo điều kiện thuận tiện để Cơ quan thuế và các cơ quan quản lý nhà nước có thể ứng dụng các công nghệ mới như dữ liệu lớn, … vào công tác quản lý. Việc đối chiếu, so sánh số liệu, kiểm tra giám sát được thuận lợi nhanh chóng và ngày càng đạt độ chính xác cao.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết “Quy định mới về kê khai hóa đơn đầu vào bỏ sót năm 2023”. Dịch vụ kế toán tổng hợp hy vọng rằng qua bài viết sẽ giúp các bạn và quý doanh nghiệp hiểu rõ và biết cách kê khai hóa đơn đầu vào bỏ sót chính xác, đúng theo quy định của Luật thuế, tránh bị phạt do sơ xuất hoặc thiếu sót.

Tin tức - sự kiện

Bài viết liên quan