0901 877 001

Hỗ trợ học viên 24/7

Đào tạo kế toán

Trên chứng từ thực tế

Các trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

7 trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, tổ chức khác, hộ cá nhân, kinh doanh nên cần lưu ý một vài điều về hóa đơn điện tử như sau.

Tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 123 quy định 07 trường hợp sau ngừng sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT):

1. Chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

2. Thuộc trường hợp cơ quan thuế (CQT) xác minh và thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

3. Thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tạm ngừng kinh doanh.

4. Có thông báo của CQT về việc ngừng sử dụng HĐĐT để thực hiện cưỡng chế nợ thuế.

5. Có hành vi sử dụng HĐĐT để bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho CQT.

6. Có hành vi lập HĐĐT phục vụ mục đích bán khống hàng hóa, cung cấp dịch vụ để chiếm đoạt tiền của tổ chức, cá nhân bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho CQT.

7. Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Lưu ý : Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra, nếu CQT xác định doanh nghiệp được thành lập để thực hiện mua bán, sử dụng HĐĐT không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp HĐĐT để trốn thuế thì CQT ban hành quyết định Ngừng sử dụng hóa đơn điện tử; doanh nghiệp bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại khoản 2 Điều 16 quy định các bước thực hiện ngừng sử dụng HĐĐT

Bước 1: CQT quản lý trực tiếp gửi thông báo đến người nộp thuế (NNT) thuộc trường hợp 5️, 6, 7 nêu trên đề nghị NNT giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu liên quan đến việc sử dụng HĐĐT.

Bước 2: NNT có thể đến CQT giải trình trực tiếp hoặc bổ sung thông tin, tài liệu hoặc bằng văn bản không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày CQT ra thông báo.

Bước 3: NNT tiếp tục sử dụng HĐĐT hoặc giải trình bổ sung, cụ thể:

NNT đã giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu đầy đủ và chứng minh được việc sử dụng HĐĐT theo đúng quy định pháp luật thì NNT tiếp tục sử dụng HĐĐT. Trường hợp không chứng minh được việc sử dụng HĐĐT theo đúng quy định pháp luật thì CQT tiếp tục thông báo yêu cầu NNT bổ sung thông tin, tài liệu. Thời hạn bổ sung là 02 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo.

Bước 4: Hết thời hạn theo thông báo mà NNT không giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu thì CQT ra thông báo đề nghị NNT ngừng sử dụng HĐĐT và xử lý theo quy định.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh bị CQT cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn cần có hóa đơn để giao cho khách hàng thì CQT cấp HĐĐT có mã của CQT theo từng lần phát sinh theo khoản 2 Điều 13 Nghị định 123.

Theo đào tạo kế toán CTMM ACCOUNTING

 

Tin tức - sự kiện

Bài viết liên quan