0901 877 001

Hỗ trợ học viên 24/7

Đào tạo kế toán

Trên chứng từ thực tế

Lương hưu có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Tiền lương hưu do Quỹ Bảo hiểm xã hội trả theo quy định của Luật BHXH. Tiền lương hưu nhận được hàng tháng từ Quỹ hưu trí tự nguyện... là thu nhập được miễn thuế.

Tiền lương hưu do Quỹ Bảo hiểm xã hội trả theo quy định của Luật BHXH. Tiền lương hưu nhận được hàng tháng từ Quỹ hưu trí tự nguyện… là thu nhập được miễn thuế.

BHXH TPHCM vừa có thông tin phản hồi thắc mắc của bạn đọc Dân trí về các vấn đề tuổi hưu, lương hưu. Theo đó, từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ.

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Về thắc mắc, lương hưu có phải đóng thuế thu nhập cá nhân, BHXH TPHCM thông tin, Điểm k khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định: Tiền lương hưu do Quỹ BHXH trả theo quy định của Luật BHXH, tiền lương hưu nhận được hàng tháng từ Quỹ hưu trí tự nguyện là thu nhập được miễn thuế.

Cá nhân sinh sống, làm việc tại Việt Nam được miễn thuế đối với tiền lương hưu được trả từ nước ngoài. Như vậy, đối với cá nhân về hưu, tiền lương hưu do Quỹ BHXH chi trả thì được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Thủ tục chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH quy định như sau: Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng chuyển đến nơi ở khác trong nước có nguyện vọng được hưởng BHXH ở nơi cư trú mới thì có đơn gửi cơ quan BHXH nơi đang hưởng. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Có được đóng một lần 13 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu? Tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP cũng quy định: Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện đóng một lần cho những năm còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu. Ví dụ, nếu bạn đóng BHXH tự nguyện một lần cho thời gian còn thiếu vào tháng 8/2022 thì được hưởng lương hưu từ tháng 9/2022.

Theo Dân Trí

Tin tức - sự kiện

Bài viết liên quan